Jakie wymogi musi spełniać konstrukcja hali stalowej?

Wiedzą z zakresu wymogów dotyczących konstrukcji stalowych, w tym hal stalowych, powinni dysponować zarówno projektanci, inwestorzy, jak i wykonawcy. Kluczowe wymogi dotyczące hal stanowych związane są z klasą konstrukcji i materiałami. Co warto wiedzieć o podstawowych wymogach, które musi spełniać konstrukcja hali stalowej?

Klasa konstrukcji stalowej

Najważniejsze informacje o klasach konstrukcji stalowych znajdziemy w załączniku do obowiązującej w Polsce normy PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania podstawowe. Konstrukcje stalowe dzielimy na trzy klasy:

  • Konstrukcja klasy 3 – konstrukcja obciążona statycznie, wykonana ze stali niestopowej (kategoria stali S235-S275, grubość elementów nie mniejsza niż 30 mm, podstawowy poziom kwalifikacji nadzoru),
  • Konstrukcja klasy 2 – konstrukcja obciążona statycznie lub dynamicznie, wykonana ze stali konstrukcyjnej niestopowej lub niskostopowej (stal S235-S275, grubość elementów nie mniejsza niż 30 mm, podstawowy poziom kwalifikacji nadzoru przy II grupie zakładu wg PN87/M-69009; stal S355, grubość elementów nie mniejsza niż 30 mm, specjalistyczny poziom kwalifikacji nadzoru przy I grupie zakładu).
  • Konstrukcja klasy 1 – konstrukcja obciążona statycznie lub dynamicznie, wykonana ze stali konstrukcyjnej niestopowej lub niskostopowej, której awaria pociągnęłaby za sobą znaczne zagrożenia życia ludzi lub straty materialne (stal S235-S355, I grupa zakładu, pełny poziom kwalifikacji nadzoru) lub konstrukcja wykonana ze stali kategorii wyższej niż S355.

Wymogi określane w szeregu norm, do których musi stosować się projektant i wykonawca, nawiązują do powyższych klas – nie ma więc „jednego przepisu” na halę idealną. Hale stalowe mają różne przeznaczenie, co za tym idzie, konstrukcje poddawane są różnym obciążeniom, są wykonywane z różnych gatunków stali, są budowane w różnych systemach itd.

Wymagania dotyczące materiałów

Jak mówi nam przedstawiciel firmy Profix z Krakowa, w przypadku hal stalowych istnieją również wymagania, które dotyczą materiałów użytych do ich budowy. Muszą mieć one niezbędne zaświadczenia o jakości lub wyniki badań laboratoryjnych, które potwierdzają wymaganą jakość. Szczególną uwagę zwracamy na jakość materiałów hutniczych, lin, drutów, elektrod, topników i wszelkich łączników mechanicznych, ale też materiałów służących do zabezpieczania powierzchni konstrukcji hali talowej. Do wykonania konstrukcji nośnej hali stalowej absolutnie nie można stosować wyrobów nieoznakowanych. Materiały powinny być również przechowywane w odpowiednich warunkach, które zapewniają ochronę jakości i dają możliwość pełnej, jednoznacznej identyfikacji.